DF95 Shootout

03 Oct, 2021 - Champion Lakes

PosNameSail No.NettTotalR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R14R15R16R17R18R19
1Ron Viney AUS 81430.047.01.01.0(5.0)2.01.01.01.05.02.02.01.03.01.02.0(6.0)4.0(6.0)2.01.0
2Ian Sheriff AUS 8932.045.03.0(5.0)1.01.02.03.02.02.03.01.03.02.02.0(4.0)(4.0)1.02.01.03.0
3Adan Viney AUS 29059.082.05.06.06.03.0(8.0)(8.0)6.0(7.0)1.05.04.01.04.01.05.06.01.03.02.0
4Allan Pride AUS 81064.084.04.04.03.0(6.0)4.04.04.01.0(7.0)(7.0)6.05.05.05.03.03.03.04.06.0
5Kim Kuaka AUS 6265.085.0(6.0)(7.0)2.05.05.05.05.06.05.03.0(7.0)6.03.03.01.02.05.05.04.0
6Andrew Donkin AUS 51477.0101.02.02.04.04.03.02.03.03.06.06.02.0(8.0)(8.0)(8.0)8.08.08.08.08.0
7Keith Morns AUS 3278.0100.0(7.0)3.0(7.0)7.06.06.07.04.04.04.05.04.06.06.02.05.04.0(8.0)5.0